Agripo bidrar till en ren och enkel exponering utav rofrukter och lök.