Lösviktsautomaten fylls manuellt från den vikbara baksidan. Alla modeller är utrustade med en lösviktshylla och en spillåda under. Spillådan samlar upp skräp och smuts och är mycket lätt att tömma. Några av modellerna är också utrustade med en överdel för ytterligare varuplacering

För komplett produktsortiment se broschyr