Fler fördelar med en rotfruktslyft

Smartare logistik

Med rotfrukt som transporteras i en oktabin istället för på traditionellt vis kan du få plats med 800 kilo på en euro-pall. I och med att potatisen fylls i oktabiner direkt hos odlaren behövs ingen ompackning innan den exponeras i butiken. Snabbare resa från odlare till butik ger en färskare produkt.

Enkel hantering

Eftersom rotfrukterna vill nedåt i oktabinen får ni ett naturligt fall utan att behöva “hantera” dem dagligen. Fallet och dragningskraften löser det åt er. Effekten innebär enklare hantering för kunderna som lätt kan plocka i rätt höjd och enklare hantering för medarbetarna som slipper tunga lyft.

Mindre miljöpåverkan

Eftersom potatisen är skyddad mot ljus inne i oktabinen hela vägen från odlaren till butiken minimeras problemet med grön potatis. Flera handlare har efter att ha bytt till Agripo® i princip helt blivit av med problemet med grön potatis. Fler och fler går ifrån plastpåsar som förpackning för rotfrukter. Med Agripo® får kunden själv lägga sina rotfrukter, gärna i en papperspåse som sedan kan användas hemma för komposten. Mindre plast i omlopp således.

Hållbarhet

Agripoprodukter har lång hållbarhet. Inget slit och släng alltså. Våra produkter behöver i princip inte heller något underhåll för att fungera år efter år. Vi ger dig 2 års garanti, men det är inte ovanligt att våra kunder kan använda produkterna i över 25 år.

Ökad försäljning

Ett år efter att fem matvaruaffärer i Tyskland hade gått över till Agripo® mätte vi deras försäljning under en månads tid. Resultatet visade att det skett en genomsnittlig försäljningsökning på 38% jämfört med tidigare använd lösning.

Vill du också ha en Agripo®-lösning?