Frukt och grönt är bra för din hälsa

Kanske inte det mest kontroversiella påståendet, eller rent av floskel? Men faktum är att hälsotrender kommer och går medan rekommendationen om att äta mycket frukt och grönt består.

Det här vet vi ju, att de flesta av oss borde äta mer från växtriket. I en undersökning* anger majoritet av svenskarna att de skulle vilja äta mer av både frukt och grönsaker, trots det är det bara 16 procent som når upp till Livsmedelsverkets rekommendation på 500 gram om dagen. Bland män är den siffran ännu lägre, endast 8 procent.

Att butiksbesökaren ska känna matglädje och få inspiration till sin matlagning när de handlar tycker vi är viktigt. Vi tror att miljöskapande och inbjudande butiksinredning kan uppmuntra konsumenterna att handla och äta mer frukt och grönsaker.

Dessutom kan en väl utformad frukt- och gröntavdelning med ergonomiska fruktbord minska svinn, underlätta påfyllnad och minimera tunga lyft. Sedan många år levererar vi frukt- och gröntinredning till Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln. Vill du veta mer, hör av dig till någon av våra experter på dagligvaruhandel ➔ Kontakt

*Enligt FOG 2017, Kostministeriet.